Aluvo

Circulair en Duurzaam

Onze liefde voor het vak gaat verder dan voorbereiding en de daadwerkelijke productie; ook daarna denken we verder na over aluminium. Circulair en Duurzaam bouwen is belangrijk voor ons! Onze aluminium producten en materialen worden namelijk hergebruikt waardoor grondstoffen hun waarde behouden. Onze kozijnen en gevelelementen hebben direct en indirect invloed op de prestatie van duurzaamheid van een project. Wij houden rekening met BREEAM-NL credit MAT-5 voor vliesgevels, kozijnen en beglazing (onderbouwing ISO140001 en/of C2C certificaten). Behalve de milieu impact van de toegepaste materialen is het ook belangrijk dat bouwmaterialen op een verantwoordelijke wijze gewonnen, geproduceerd en gerecycled worden. 

Ook het vlakglasafval wordt hergebruikt. Van het vlakglasafval dat ingeleverd wordt, wordt nieuw glas gemaakt. Schoon vlakglas is 100% recyclebaar. Hierdoor sluit dit prima aan bij ons streven om circulair en duurzaam te bouwen. De recycling van vlakglasafval is goed voor het milieu, het bespaart energie en daarnaast ook nieuwe grondstoffen. 

 

Aluvo is een inzamelpunt voor vlakglasrecycling!

In Nederland wordt veel vlakglasafval verzamelt. Dit komt onder andere door renovaties en verbouwingen waarbij veel vlakglasafval vrijkomt. Aluvo is een inzamelpunt voor vlakglasrecycling, zo bespaart u met het inleveren van het vlakglas veel geld. 

Cirlinq platform

Vanuit de VMRG is het Cirlinq traject opgestart. Ook Aluvo is hier bij aangesloten.

Cirlinq is een platform dat informatie direct koppelt aan fysieke objecten zoals gebouwen en producten. Het platform zorgt ervoor dat deze informatie gedurende de hele levenscyclus snel en eenvoudig beschikbaar blijft. Afhankelijk van uw rol krijgt u toegang tot de juiste informatie die u en uw organisatie ondersteunt. Zo achterhaalt u bijvoorbeeld snel welke producten zich waar bevinden en wat de conditie is. 

Met behulp van API’s verbindt Cirlinq verschillende databronnen, zoals documenten, BIM modellen, sensoren en inspecties aan objecten en legt zo een gedetailleerd paspoort aan voor gebouwen, producten, materialen en grondstoffen. Ook garanties, leveranciers, onderhoudsvoorschriften, prestaties etc. kunnen hierin vastgelegd worden. 

Ook weten wat Aluvo voor u kan betekenen rondom circulair en duurzaam bouwen? Neem dan contact met ons op.